Bejaard

HIJ loopt op drie benen
ik zie heldere ogen die krachtig in de verte staren
ik tel het getik op de stenen
het ritme van tal van vervlogen jaren

HIJ is een uitgesproken "U"
zwak, maar tegelijkertijd ontzettend sterk
een respectabel, goedlachs individu
zielig is een vaak geuit, maar nooit gehoord brandmerk

HIJ is een winnaar
verloor zijn vitaliteit maar vond wijsheid
met doelloos hollen is hij klaar
hij beschouwt en doorziet feilloos de waarheid

HIJ nadert een onontkoombaar einde
een half weggaan, een stoffelijk vergaan
slechts een omhulsel dat wegkwijnde
zijn sterke geest moet welhaast blijven voortbestaan

HIJ is oud
geconserveerd en opgelapt door de wetenschap
een beminnelijk mens met slechts één fout
zijn wilskracht behoedt hem voor de laatste stap

© Ron Vos, 2017

Search