De stille kracht

In het moeras van de geest
schuilt dampend de verborgen kracht
'n stil vermogen tot absolute macht
om te doen herleven wat is geweest

Contact met een andere dimensie
onstoffelijk weerzien, in nevelen gehuld
de menselijke ziel toont slechts één pretentie
veel blijft voor het weten verhuld

Vooruitzien zonder te kunnen beseffen
voelen zonder iets te beroeren
de geest kan een grote last vervoeren
zonder zich met het bewustzijn te treffen

In het moeras van het gevoelsleven
zinkt de stille kracht
ondergedompeld leeft zij haar eigen leven
toucheert heel soms de oppervlakte zacht© Ron Vos, 2017

Search