Geloven

Schiep God de mens
of creëerde de mens God
vanuit een innige wens
om zich te gedragen naar een gebod?

Ieder mens behoeft een leidraad
een houvast in dit woelige leven
de één volgt de regels van de staat
d'ander zoekt naar een meer absoluut gegeven

De mens bouwde kerken
een ontmoetingsplaats voor vraag en aanbod
hij formuleerde allerlei goede werken
en voorspelde ongelovigen een slecht lot

Ik ben een 'heiden'
maar respecteer uw geloven
als er plaats is voor ons beiden
dan bereiken wij samen de essentie van geloven ...© Ron Vos, 2017

Search