Levensbrief

Het leven in klad
een zorgeloos dolen
over akker en door stad
altijd vastigheid onder je zolen

Het leven in concept
verantwoorde onbezorgdheid
weinigen zijn er mee behept
wellicht is het nog niet hun tijd

Het leven als brief
geordend en verdeeld
een keurslijf mooi en lief
soms als kwelling toebedeeld

Het leven echt
een landschap vol bergen en dalen
een dagelijks gevecht
om er al het goede uit te halen ...


© Ron Vos, 2017

Search