Spetter, plons

Een kleine kring in het water
rimpeling op het bordes van later
gesponnen zijde raakt onbuigzaam staal
een levensverhaal

Achteloos opgeworpen steentje
geschoten met een lenig beentje
rimpeling, roering, hilariteit
rijpend op de golven van de tijd

Een plons in de vijver
groter en intenser werd de ijver
gericht met de grotemanshand
tastend naar de lonkende overkant

Een doel bereikt, groots in de tijd
onvoldoende ruimte voor onvolkomenheid
de overkant, niets meer en niets minder
te vinden in het levensverhaal ..., ginder


© Ron Vos, 2017

Search